Trang hiện tại:
Văn phòng cho thuê tại TPHCM

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Liên hệ Leader Real

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SAIGON CENTER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SAIGON CENTER
 • Tên Building: Saigon Center
 • Vị trí : Lê Lợi, Quận 1
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : 300, 500, 700m2
 • Kết cấu : 1 trệt 25 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 672,000VND ~ 32$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC AB TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | AB TOWER
 • Tên Building: AB Tower
 • Vị trí : Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 788m2
 • Diện tích : 160, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 25 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 609,000VND ~ 29$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SAIGON TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SAIGON TOWER
 • Tên Building: Saigon Tower
 • Vị trí : Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : 100, 150, 160m2
 • Kết cấu : 1 trệt 19 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 777,000VND ~ 37$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC PETRO VIETNAM TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | PETROVIETNAM TOWER
 • Tên Building: Petro vietnam Tower
 • Vị trí : Lê Duẩn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : 100, 350m2
 • Kết cấu : 1 trệt 19 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 651,000VND ~ 31$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ HOÀNG ĐAN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HOÀNG ĐAN BUILDING
 • Tên Building: Hoàng Đan Building
 • Vị trí : Hoàng Sa, Quận 1
 • Diện tích sàn: 50m2
 • Diện tích : 20, 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 4 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HAVANA TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HAVANA TOWER
 • Tên Building: Havana Tower
 • Vị trí : Hàm Nghi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 115m2
 • Kết cấu : 1 trệt 20 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 462,000VND ~ 22$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC FIDECO TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | FIDECO TOWER
 • Tên Building: Fideco Tower
 • Vị trí : Hàm Nghi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 706m2
 • Diện tích : 47m2, 107m2
 • Kết cấu : 1 trệt 18 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 441,000VND ~ 21$
PDV : 126.000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC EMPIRE TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | EMPIRE TOWER
 • Tên Building: Empire Tower
 • Vị trí : Hàm Nghi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 170m2
 • Diện tích : 36m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 399,000VND ~ 19$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC PILOTCO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | PILOTCO BUILDING
 • Tên Building: Pilotco Tower
 • Vị trí : Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 140m2
 • Diện tích : 100, 140m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đã full
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63.000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC CMARD 2 BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | CMARD 2 BUILDING
 • Tên Building: CMard 2
 • Vị trí : Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 353m2
 • Diện tích : 43m2, 100m2, 125m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63.000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ VALENTINA COURT BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VALENTINA COURT BUILDING
 • Tên Building: Valentina Court Office
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 250m2
 • Diện tích : 30, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đã full
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42.000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SATRA BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SATRA BUILDING
 • Tên Building: Satra building
 • Vị trí : Đồng Khởi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 45, 53, 66m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 388,500VND ~ 18,5$
PDV : 126.000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC LANT BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | LANT BUILDING
 • Tên Building: Lant Building
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 70m2, 75m2, 90m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 354,900VND ~ 16,9$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%

Hotline:
0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VIMEDIMEX BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VIMEDIMEX BUILDING
 • Tên Building: Vimedimex building
 • Vị trí : Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 430m2
 • Diện tích : 90 - 143 - 190 - 220m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê 
Giá : 257,500VND ~ 12,3$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HBT TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HBT TOWER
 • Tên Building: HBT Tower
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 220m2
 • Diện tích : 60m2, 70m2,100m2,150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ AVENIS BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | AVENIS BUILDING
 • Tên Building: Avenis Building
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 30m2, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình Trạng: đang cho thuê
Giá : 184,800VND ~ 8,8$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HPL BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HPL BUILDING
 • Tên Building: HPL Building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: ~200m2
 • Diện tích : 65m2, 95m2, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 281,000VND ~ 13,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%

Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SAIGON TRADE CENTER TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SAIGON TRADE CENTER TOWER
 • Tên Building: Saigon Trade Center
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : Từ 50m2 đến 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 33 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 125.000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HDTC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HDTC BUILDING
 • Tên Building: HDTC Building
 • Vị trí : Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích sàn: 530m2
 • Diện tích : Từ 70m2 đến 520m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng:  đang cho thuê
Giá : 300,300VND ~ 14,3$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC CAPITAL PLACE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | CAPITAL PLACE BUILDING
 • Tên Building: Capital Place Building
 • Vị trí : Thái Văn Lung, Quận 1
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 100m2, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 333,900VND ~ 15,9$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VIETCOMREAL BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VIETCOMREAL BUILDING
 • Tên Building: Vietcomreal Building
 • Vị trí : Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 357m2
 • Diện tích : Từ 30m2 đến 357m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng:đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT :
10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC MARITIME BANK BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | MARITIME BANK BUILDING
 • Tên Building: Maritime Bank Tower
 • Vị trí : Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 950m2
 • Diện tích : từ 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 15 lầu
 • Tình trạng : đang cho thuê
Giá :441,000VND ~ 21$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC CENTRAL PARK BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | CENTRAL PARK BUILDING
 • Tên Building: Central park Building
 • Vị trí : Nguyễn Trãi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 330m2
 • Diện tích : 150m2 - 200m2 -330m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 260,400VND ~ 12,4$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC ATIC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | ATIC BUILDING
 • Tên Building: Atic Tower
 • Vị trí : Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : 75m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 262,500VND ~ 12.5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC PDD BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | PDD BUILDING
 • Tên Building: PDD Tower
 • Vị trí : Pasteur , Quận 1
 • Diện tích sàn: 350m2
 • Diện tích : 92, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 430,500VND ~ 20,5$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HMC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HMC BUILDING
 • Tên Building: HMC Building
 • Vị trí : Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 475m2
 • Diện tích : hơn 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 346,500VND ~ 16,5$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC PHƯƠNG TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | PHƯƠNG TOWER
 • Tên Building: Phương Tower
 • Vị trí : Lý tự trọng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC CITILIGHT BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | CITILIGHT BUILDING
 • Tên Building: CitiLight Building
 • Vị trí : Võ Thị Sáu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 93m2, 122m2,163m2, 203m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 277,200VND ~ 13,2$
 PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:  0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VINCOM CENTER BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VINCOM CENTER BUILDING
 • Tên Building: Vincom Center
 • Vị trí :  Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 4500m2
 • Diện tích : Từ 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 26 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 525,000VND ~ 25$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ TRẦN QUÝ BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | TRẦN QUÝ BUILDING
 • Tên Building: Trần Quý building
 • Vị trí : Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 20m2 ,40m2, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC GEMADEPT TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | GEMADEPT TOWER
 • Tên Building: Gemadept Tower
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 686m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 136.500VND ~ 6.5$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC RESCO TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | RESCO TOWER
 • Tên Building: Resco Building
 • Vị trí : Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 100, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 84.000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC GREEN POWER BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | GREEN POWER BUILDING
 • Tên Building: Green Power Tower
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : 170m2, 300m2, 500m2, 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 504,000VND ~ 24$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HARBOUR VIEW

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HARBOUR VIEW
 • Tên Building: Harbour view
 • Vị trí : Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 200, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 20 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 388,500VND ~ 18,5$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 100%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC BLUE STAR BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | BLUE STAR BUILDING
 • Tên Building: Blue star building
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 80m2
 • Diện tích : 80m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63.000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VIETNAM BUSINESS CENTER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VIETNAM BUSINESS CENTER
 • Tên Building: Vietnam Business Center
 • Vị trí : Hồ Tùng Mậu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 70, 100, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline:0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC ARTEX SAIGON BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | ARTEX SAIGON BUILDING
 • Tên Building: Artex Sai Gon building
 • Vị trí : Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 224m2
 • Diện tích : 108, 116, 224m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC LUCKY STAR BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | LUCKY STAR BUILDING
 • Tên Building: Lucky Star Building
 • Vị trí : Lê Lai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 75m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC PVFCCO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | PVFCCO BUILDING
 • Tên Building: PVFCCo Building
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : hơn 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 399,000VND ~ 19$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC DAKAO CENTER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | DAKAO CENTER
 • Tên Building: DaKao Center
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 115m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tinh trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC YOCO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | YOCO BUILDING
 • Tên Building: Yoco Building
 • Vị trí : Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 440m2
 • Diện tích : 120m2, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 24$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SAIGON FINACE CENTER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SAIGON FINACE CENTER
 • Tên Building: Saigon finance center
 • Vị trí : Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : 100m2, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng:Đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105.000VND ~ 5$
VAT :
10%


Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC TMS BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | TMS BUILDING
 • Tên Building: TMS building
 • Vị trí : Hai Bà Trưng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 69m2, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 15 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 441,000VND ~ 21$
PDV : 73,500VND ~ 3,5$
VAT :
10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ SƯƠNG NGUYỆT ÁNH BUILDING

 
 • Tên Building: Sương Nguyệt Ánh Building
 • Vị trí : Sương Nguyệt  Ánh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 216m2
 • Diện tích : 216m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10$

Hotline: 0968446868


Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC BẾN THÀNH TSC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | BẾN THÀNH TSC BUILDING
 • Tên Building: TSC building
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 270m2
 • Diện tích : hơn 30m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63.000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ VINACONEX BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VINACONEX BUILDING
 • Tên Building: Vinaconex building
 • Vị trí : Điện Biển Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : Từ 30m2 đến 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT :10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC ROSANA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | ROSANA BUILDING
 • Tên Building: Rosana Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 375m2
 • Diện tích : 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình Trạng: Đang cho thuê
Giá : 350,000VND ~ 17$
PDV : 104,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC IWA SQUARE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | IWA SQUARE BUILDING

 • Tên Building: Iwa Square Building
 • Vị trí : Cống Quỳnh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 35m2, 71m2, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 281,400VND ~ 13,4$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 CAO ỐC TUILDONAI BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TUILDONAI BUILDING
 • Tên Building: Tuildonai building
 • Vị trí : Điện Biên Phủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 280m2
 • Diện tích : 100m2, 180m2, 280m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT :
10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TUẤN MINH BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | TUẤN MINH BUILDING
  Tên Building: Tuấn Minh Building
 • Vị trí : Lê Thị Riêng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 40m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 199,500VND ~ 9,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 
Trang 2 trong tổng số 2

Tag về văn phòng quận 1 : văn phòng cho thuê quận 1cho thuê văn phòng quận 1, tìm văn phòng quận 1, văn phòng quận 1cao ốc quận 1, văn phòng cho thuê tại quận 1, cao ốc văn phòng quận 1
Công ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản LEADERREAL
Giấy phép đăng ký KD số: 0312315615 Do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 13 tháng 09 năm 2013 (cấp lần 2).
Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Trà. Email: info@leaderreal.com.vn.
Trụ sở: 10 Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện Thoại: 08 73088678
Văn phòng làm việc: 40/8 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: +848 73088678
--- Banner right 300x300 ---