Trang hiện tại:
Văn phòng cho thuê tại TPHCM

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Liên hệ Leader Real

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ CT-IN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | CT-IN BUILDING
 • Tên Building: CT-IN building
 • Vị trí : Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 150m2, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 1 lửng 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ SCSC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | SCSC BUILDING
 • Tên Building: SCSC building
 • Vị trí : Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích :Từ 100 đến 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~14$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ TẤT MINH BUILDING


 • Tên Building: Tất Minh building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 210m2
 • Diện tích : 40m2, 80m2, 210m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 199,500VND ~ 9,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ SCETPA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | SCETPA BUILDING
 • Tên Building: Scetpa building
 • Vị trí :Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích :Từ 50 đến 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ PHL BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | PHL BUILDING
 • Tên Building: PHL building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 160m2
 • Diện tích : 50m2, 100m2, 160m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 168,000VND ~ 8$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ LOTUS BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | LOTUS BUILDING
 • Tên Building: Lotus building
 • Vị trí : Cửu Long, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 168m2
 • Diện tích : 76m2, 92m2, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 8$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ THUẬN VIỆT BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | THUẬN VIỆT BUILDING
 • Tên Building: Thuận Việt building
 • Vị trí : Út Tịch, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 250m2
 • Diện tích : 60, 80, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ KICOTRANS 2 BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | KICOTRANS 2 BUILDING
 • Tên Building: Kicotrans 2 building
 • Vị trí : Sông Thao, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 350m2
 • Diện tích : Từ 50m2 đến 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ HỒNG LOAN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HỒNG LOAN BUILDING
 • Tên Building: Hồng Loan building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 80m2
 • Diện tích : 28, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 147,000VND ~ 7$
PDV :21,000VND ~ 1$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ HOÀNG TRIỀU BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HOÀNG TRIỀU BUILDING
 • Tên Building: Hoàng Triều building
 • Vị trí : Phổ Quang, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 185m2
 • Diện tích : 50, 95, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 243,600VND ~ 11,6$
PDV :42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ CONA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | CONA BUILDING
 • Tên Building: Cona building
 • Vị trí : Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 160m2
 • Diện tích : 80, 160m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~11,5$
PDV :42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ ĐẠI NGUYÊN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | ĐẠI NGUYÊN BUILDING
 • Tên Building: Đại Nguyên building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 70m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: full
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV :42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ PBS BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | PBS BUILDING
 • Tên Building: PBS building
 • Vị trí : D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : 30m2, 45m2, 60m2, 90m2, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 147,00VND ~ 7$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ BLUE BERRY BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | BLUE BERRY BUILDING
 • Tên Building: Blue Berry building
 • Vị trí : D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 40, 60, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 168,00VND ~ 8$
PDV : 42,000VND ~2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ DTC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | DTC BUILDING
 • Tên Building: DTC building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 240m2
 • Diện tích : 30m2, 70m2, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 199,500VND ~ 8.8$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC MEKONG TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | MEKONG TOWER
 • Tên Building: Mekong Tower
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 70-100-200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ HẢI ÂU BUILDING

 CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HẢI ÂU BUILDING
 • Tên Building: Hải Âu Building
 • Vị trí : Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : 100m2, 200m2, 300m2, 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ THĂNG LONG BUILDING

 CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | THĂNG LONG BUILDING
 • Tên Building: Thăng Long Building
 • Vị trí : Thăng Long, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 240m2
 • Diện tích : 6m2, 50m2, 64m2, 130m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ WASECO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | WASECO BUILDING
 • Tên Building: Waseco Building
 • Vị trí : Phổ Quang, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : Từ 50m2 đến 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 84,000vnd ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ ETOWN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | ETOWN BUILDING
 • Tên Building: Etown Building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : Từ 50m2 đến 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ THÁI HUY BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | THÁI HUY BUILDING
 • Tên Building: Thái Huy Building
 • Vị trí :Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 132m2
 • Diện tích : 132m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 220,500VND ~ 10,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ ĐẠI DŨNG BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | ĐẠI DŨNG BUILDING
 • Tên Building: Đại Dũng Building
 • Vị trí :  Bạch Đằng, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 330m2
 • Diện tích : 50m2,100m2, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ LONG MÃ BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | LONG MÃ BUILDING
 • Tên Building: Long Ma Building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích : 50m2, 90m2, 1500m2, 180m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ RIPAC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | RIPAC BUILDING
 • Tên Building: Ripac Building
 • Vị trí : Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 240m2
 • Diện tích : 70m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ SOUTH BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | SOUTH BUILDING
 • Tên Building: South Building
 • Vị trí : Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : từ 50 đến 600m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT :
10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ HHM BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HHM BUILDING
 • Tên Building: HHM Building
 • Vị trí :Xuân Hồng, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : từ 30 đến 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ ATHENA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | ATHENA BUILDING
 • Tên Building: ATHENA building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 488m2
 • Diện tích : từ 40 đến 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 52,000VND ~ 2,5$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ TIÊN PHONG AUTO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | TIÊN PHONG AUTO BUILDING
 • Tên Building: TPA Building
 • Vị trí :  Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 210m2
 • Diện tích : 43m2 - 104m2 - 210m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

Công ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản LEADERREAL
Giấy phép đăng ký KD số: 0312315615 Do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 13 tháng 09 năm 2013 (cấp lần 2).
Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Trà. Email: info@leaderreal.com.vn.
Trụ sở: 10 Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện Thoại: 08 73088678
Chi Nhánh Phú Nhuận: 49/58 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: +848 73088678