Trang hiện tại:
Văn phòng cho thuê tại TPHCM

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Liên hệ Leader Real
Lỗi
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ CT-IN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | CT-IN BUILDING
 • Tên Building: CT-IN building
 • Vị trí : Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 150m2, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 1 lửng 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ SCSC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | SCSC BUILDING
 • Tên Building: SCSC building
 • Vị trí : Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích :Từ 100 đến 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~14$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ TẤT MINH BUILDING


 • Tên Building: Tất Minh building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 210m2
 • Diện tích : 40m2, 80m2, 210m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 199,500VND ~ 9,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ SCETPA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | SCETPA BUILDING
 • Tên Building: Scetpa building
 • Vị trí :Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích :Từ 50 đến 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ PHL BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | PHL BUILDING
 • Tên Building: PHL building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 160m2
 • Diện tích : 50m2, 100m2, 160m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 168,000VND ~ 8$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ LOTUS BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | LOTUS BUILDING
 • Tên Building: Lotus building
 • Vị trí : Cửu Long, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 168m2
 • Diện tích : 76m2, 92m2, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 8$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ THUẬN VIỆT BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | THUẬN VIỆT BUILDING
 • Tên Building: Thuận Việt building
 • Vị trí : Út Tịch, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 250m2
 • Diện tích : 60, 80, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ KICOTRANS 2 BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | KICOTRANS 2 BUILDING
 • Tên Building: Kicotrans 2 building
 • Vị trí : Sông Thao, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 350m2
 • Diện tích : Từ 50m2 đến 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ HỒNG LOAN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HỒNG LOAN BUILDING
 • Tên Building: Hồng Loan building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 80m2
 • Diện tích : 28, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 147,000VND ~ 7$
PDV :21,000VND ~ 1$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ HOÀNG TRIỀU BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HOÀNG TRIỀU BUILDING
 • Tên Building: Hoàng Triều building
 • Vị trí : Phổ Quang, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 185m2
 • Diện tích : 50, 95, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 243,600VND ~ 11,6$
PDV :42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ CONA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | CONA BUILDING
 • Tên Building: Cona building
 • Vị trí : Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 160m2
 • Diện tích : 80, 160m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~11,5$
PDV :42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ ĐẠI NGUYÊN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | ĐẠI NGUYÊN BUILDING
 • Tên Building: Đại Nguyên building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 70m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: full
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV :42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ PBS BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | PBS BUILDING
 • Tên Building: PBS building
 • Vị trí : D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : 30m2, 45m2, 60m2, 90m2, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 147,00VND ~ 7$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ BLUE BERRY BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | BLUE BERRY BUILDING
 • Tên Building: Blue Berry building
 • Vị trí : D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 40, 60, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 168,00VND ~ 8$
PDV : 42,000VND ~2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ DTC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | DTC BUILDING
 • Tên Building: DTC building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 240m2
 • Diện tích : 30m2, 70m2, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 199,500VND ~ 8.8$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH CAO ỐC MEKONG TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | MEKONG TOWER
 • Tên Building: Mekong Tower
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 70-100-200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ HẢI ÂU BUILDING

 CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HẢI ÂU BUILDING
 • Tên Building: Hải Âu Building
 • Vị trí : Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : 100m2, 200m2, 300m2, 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ THĂNG LONG BUILDING

 CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | THĂNG LONG BUILDING
 • Tên Building: Thăng Long Building
 • Vị trí : Thăng Long, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 240m2
 • Diện tích : 6m2, 50m2, 64m2, 130m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ WASECO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | WASECO BUILDING
 • Tên Building: Waseco Building
 • Vị trí : Phổ Quang, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : Từ 50m2 đến 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 84,000vnd ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ ETOWN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | ETOWN BUILDING
 • Tên Building: Etown Building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : Từ 50m2 đến 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ THÁI HUY BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | THÁI HUY BUILDING
 • Tên Building: Thái Huy Building
 • Vị trí :Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 132m2
 • Diện tích : 132m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 220,500VND ~ 10,5$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ ĐẠI DŨNG BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | ĐẠI DŨNG BUILDING
 • Tên Building: Đại Dũng Building
 • Vị trí :  Bạch Đằng, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 330m2
 • Diện tích : 50m2,100m2, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ LONG MÃ BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | LONG MÃ BUILDING
 • Tên Building: Long Ma Building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích : 50m2, 90m2, 1500m2, 180m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ RIPAC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | RIPAC BUILDING
 • Tên Building: Ripac Building
 • Vị trí : Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 240m2
 • Diện tích : 70m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ SOUTH BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | SOUTH BUILDING
 • Tên Building: South Building
 • Vị trí : Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 600m2
 • Diện tích : từ 50 đến 600m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT :
10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ HHM BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | HHM BUILDING
 • Tên Building: HHM Building
 • Vị trí :Xuân Hồng, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : từ 30 đến 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ ATHENA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | ATHENA BUILDING
 • Tên Building: ATHENA building
 • Vị trí : Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 488m2
 • Diện tích : từ 40 đến 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 52,000VND ~ 2,5$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH TÒA NHÀ TIÊN PHONG AUTO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN TÂN BÌNH | TIÊN PHONG AUTO BUILDING
 • Tên Building: TPA Building
 • Vị trí :  Trường Sơn, Q.Tân Bình
 • Diện tích sàn: 210m2
 • Diện tích : 43m2 - 104m2 - 210m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

Công ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản LEADERREAL
Giấy phép đăng ký KD số: 0312315615 Do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 13 tháng 09 năm 2013 (cấp lần 2).
Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Trà. Email: info@leaderreal.com.vn.
Trụ sở: 10 Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện Thoại: 08 73088678
Văn phòng làm việc: 40/8 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: +848 73088678
--- Banner right 300x300 ---