Trang hiện tại:
Văn phòng cho thuê tại TPHCM

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Liên hệ Leader Real

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ NAM SÔNG TIỀN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | NAM SÔNG TIỀN BUILDING
 • Tên Building: Nam Sông Tiền Building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 210m2
 • Diện tích : 80, 150, 210m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ LÝ AN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | LÝ AN BUILDING
 • Tên Building: Lý An Building (LA Building)
 • Vị trí : Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : Từ 30 đến 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ ĐÔNG Á BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | ĐÔNG Á BUILDING
 • Tên Building: Đông Á Building
 • Vị trí : Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 50m2
 • Diện tích : 50, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING
 • Tên Building: Nhật Ngữ Đông Kinh Building
 • Vị trí : Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 40, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 21,000VND ~ 1$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ VP BANK BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | VP BANK BUILDING
 • Tên Building: VP Bank Building
 • Vị trí : Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 80, 100, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 4 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ M-STAR BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | M-STAR BUILDING
 • Tên Building: M-Star Building
 • Vị trí : Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 220m2
 • Diện tích : 90, 100, 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: Đã full
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ SOGETRACO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | SOGETRACO BUILDING
 • Tên Building: Sogetraco Building
 • Vị trí : Đặng Văn Ngữ, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : Từ 30 đến 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ NAM GIAO BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | NAM GIAO BUILDING
 • Tên Building: Nam Giao Building
 • Vị trí : Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : Từ 60m2 đến 600m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 280,560VND ~ 13,36$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ THỊNH PHÁT BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | THỊNH PHÁT BUILDING
 • Tên Building: Thịnh Phát Building
 • Vị trí : Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 155m2
 • Diện tích : 40, 115, 155m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ THL BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | THL BUILDING
 • Tên Building: THL Building
 • Vị trí : Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 95m2
 • Diện tích : 95m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 168,000VND ~ 8$
PDV : 21,000VND ~ 1$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ INTHANHNIEN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | INTHANHNIEN BUILDING
 • Tên Building: Inthanhnien Building
 • Vị trí : Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 270m2
 • Diện tích : từ 60m2 đến 250m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ TUỔI TRẺ BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | TUỔI TRẺ BUILDING
 • Tên Building: Tuổi Trẻ Building
 • Vị trí : Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 800m2
 • Diện tích : từ 60m2 đến 700m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ VĂN OANH BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | VÂN OANH BUILDING
 • Tên Building: Văn Oanh Building
 • Vị trí : Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 110m2
 • Diện tích : 40, 66m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ INTAN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | INTAN BUILDING
 • Tên Building: INTAN Building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 330m2
 • Diện tích : Từ130 đến 330m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ VTC ONLINE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | VTC ONLINE BUILDING
 • Tên Building: VTC Online Building
 • Vị trí : Đặng Thai Mai, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 140m2
 • Diện tích : 30, 50, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 168,000VND ~ 8$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline:0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ VMG BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | VMG BUILDING
 • Tên Building: VMG Building
 • Vị trí : Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : 50, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 168,000VND ~ 8$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ HÀ PHAN BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN | HA PHAN BUILDING
 • Tên Building: Ha Phan Building
 • Vị trí : Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 150, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ THE PRIME BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | PRIME BUILDING
 • Tên Building: The Prime building
 • Vị trí : Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 34, 71m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ H&H BUILDING

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN | HH BUILDING
 • Tên Building: H&H building
 • Vị trí : Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 175m2
 • Diện tích : 100, 175m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ VAC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | VAC BUILDING
 • Tên Building: VAC building
 • Vị trí : Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 170m2
 • Diện tích : 75, 95m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 283,500VND ~ 13,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ LUTACO TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | LUTACO TOWER
 • Tên Building: Lutaco Tower
 • Vị trí : Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 195m2
 • Diện tích : 180, 195m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 220,500VND ~ 10,5$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ MINH PHÚC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | MINH PHÚC BUILDING
 • Tên Building: Minh Phúc building
 • Vị trí : Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 50, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ ONG ONG BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | ONG ONG BUILDING
 • Tên Building: Ong Ong building
 • Vị trí : Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 70m2,120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 205,800VND ~ 9,8$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ NHẤT NGHỆ BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN, NHẤT NGHỆ BUILDING
 • Tên Building: Nhất Nghệ Building
 • Vị trí : Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 40-60-80-100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trang: đang cho thuê
Giá : 199,500VND ~ 9,5$
PDV : 31,500VND ~ 1,5USD
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ ARIANG TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | ARIANG TOWER
 • Tên Building: Ariang Tower
 • Vị trí : Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích : 180m2, 360m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 63,000VND ~ 3$VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ ELILINK BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | ELILINK BUILDING
 • Tên Building: Elilink Building
 • Vị trí : Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 120m2
 • Diện tích : 60m2,120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 216,300VND ~ 10,3$
PDV : 42,000VND ~ 2USD
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ CENTRE POINT

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | CENTRE POINT
 • Tên Building: Center Point building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : 100m2,191m2, 347m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 441,000VND ~ 21$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ GOLDEN BEE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | GOLDEN BEE BUILDING
 • Tên Building: Golden Bee Building
 • Vị trí : Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 43m2, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT :
10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ SONATA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | SONATA BUILDING
 • Tên Building: Sonata Building
 • Vị trí : Trương Quốc Dung, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 227m2
 • Diện tích : 104m2, 227m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3
VAT : 10%


Hotline:
0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN TÒA NHÀ VINALINES BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN PHÚ NHUẬN | VINALINES BUILDING
 • Tên Building: Vinalines Building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 150, 300m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 241,500VND ~ 11.5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

Tag về văn phòng quận phú nhuận : văn phòng cho thuê quận phú nhuận, van phong cho thue quan phu nhuan, cho thuê văn phòng quận phú nhuận, cho thue van phong quan phu nhuan, văn phòng quận phú nhuận cho thuê, van phong quan phu nhuan cho thue, tìm văn phòng quận phú nhuận, tim van phong quan phu nhuan, văn phòng quận phú nhuận, van phong quan phu nhuan, cao ốc quận phu nhuan, cao oc quan phu nhuan 
Công ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản LEADERREAL
Giấy phép đăng ký KD số: 0312315615 Do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 13 tháng 09 năm 2013 (cấp lần 2).
Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Trà. Email: info@leaderreal.com.vn.
Trụ sở: 10 Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện Thoại: 08 73088678
Chi Nhánh Phú Nhuận: 49/58 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: +848 73088678