Trang hiện tại:
Văn phòng cho thuê tại TPHCM

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Liên hệ Leader Real

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VĂN PHÒNG LIM TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VĂN PHÒNG LIM TOWER
 • Tên Building: LIM Tower
 • Vị trí tại: Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 792m2
 • Diện tích : Từ 100m2 đến 3000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 34 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 525,000VND ~ 25$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ MAI HỒNG QUẾ BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ MAI HỒNG QUẾ BUILDING
 • Tên Building: Mai Hồng Quế Building
 • Vị trí tại: Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1
 • Diện tích sàn:150m2
 • Diện tích : 45, 55, 110m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC NORCH BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC NORCH BUILDING
 • Tên Building: Norch Building
 • Vị trí tại : Bùi Thị Xuân, Quận 1
 • Diện tích sàn: 394m2
 • Diện tích : 100, 150, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 12 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV: 63,000VND ~ 3$
VAT: 10%


Hotline: 0968446868
Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ IES BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | IES BUILDING
 • Tên Building: IES Building
 • Vị trí tại : Trần Khánh Dư, Quận 1
 • Diện tích sàn: 65m2
 • Diện tích : 25m2 - 40m2 - 65m2
 • Kết cấu : 1 trệt 4 lầu
 • Tình trạng: đã full
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC TKT BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC TKT BUILDING
 • Tên Building: TKT Building
 • Vị trí tại : Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích sàn: 105m2
 • Diện tích : 83m2 - 105m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 283,500VND ~ 13,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SMART VIEW BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SMART VIEW BUILDING
 • Tên Building: Smart View Building
 • Vị trí : Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích : 45m2 - 60m2 - 84m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ ANH NGỮ SMART OFFICE

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | ANH NGỮ SMART OFFICE
 • Tên Building: Anh Ngữ Smart Office
 • Vị trí : Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích sàn: 40m2
 • Diện tích : 18m2, 22m2, 40m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: Đã full
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ SAVICO OFFICE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SAVICO OFFICE BUILDING
 • Tên Building: Savico Office Building
 • Vị trí : Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích sàn: 40m2
 • Diện tích : 20m2 - 30m2 - 40m2
 • Kết cấu : 1 trệt 4 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HAN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HAN BUILDING
 • Tên Building: HAN Building
 • Vị trí : Trần Hưng Đạo, Quận 1
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : 30m2 - 45m2 - 75m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VFC TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VFC TOWER
 • Tên Building: VFC Tower
 • Vị trí : Tôn Đức Thắng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 216m2
 • Diện tích : 70m2,150m2, 216m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 304,500VND ~ 14,5$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ RIVER VIEW TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | RIVER VIEW TOWER
 • Tên Building: River View Tower
 • Vị trí : Thái Văn Lung, Quận 1
 • Diện tích sàn: 160m2
 • Diện tích : 30, 70, 100, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 84,000VND ~4$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HARMONY BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HARMONY BUILDING
 • Tên Building: Harmony Building
 • Vị trí : Phùng Khắc Khoan, Quận 1
 • Diện tích sàn: 230m2
 • Diện tích : 70 -160 -230m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC LAFAYETTE DE SAIGON

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | LAFAYETTE DE SAIGON
 • Tên Building: Lafayette De Saigon
 • Vị trí : Phùng Khắc Khoan, Quận 1
 • Diện tích sàn: 216m2
 • Diện tích : 61,6m2 - 69,7m2 - 86m2 - 100m2 - 150m2 - 216m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 73,500VND ~ 3,5$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ INTERNATIONAL PLAZA

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | INTERNATIONAL PLAZA
 • Tên Building: International Plaza Building
 • Vị trí : Phạm Ngũ Lão, Quận 1
 • Diện tích sàn: 800m2
 • Diện tích : 104m2, 150m2, 210m2, 260m2, 320m2, 440m2
 • Kết cấu : 1 trệt 18 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 222,600VND ~ 10,6$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SATRA BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SATRA BUILDING
 • Tên Building: Satra Building
 • Vị trí : Phạm Ngũ Lão, Quận 1
 • Diện tích sàn: 450m2
 • Diện tích : 50, 70,166, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%

Hotline: 0904 71 71 00

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ MAI SƠN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | MAI SƠN BUILDING
 • Tên Building: Mai Sơn Building
 • Vị trí : Pasteur, Quận 1
 • Diện tích sàn: 250m2
 • Diện tích : 40m2 - 100m2 - 150m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC NAM PHƯƠNG BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | NAM PHƯƠNG BUILDING
 • Tên Building: Nam Phương Building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 100m2
 • Diện tích : 30, 50, 60, 100m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ SKY VIEW BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SKY VIEW BUILDING
 • Tên Building: Sky View Building
 • Vị trí : Nguyễn Phi Khanh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 140m2
 • Diện tích : 70m2, 140m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC NVG OFFICE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | NVG OFFICE BUILDING
 • Tên Building: NVG Office Building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Giai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 250m2
 • Diện tích : 80m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 252,000VND ~ 12$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SUNSHINE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SUNSHINE BUILDING
 • Tên Building: Sunshine Building
 • Vị trí : Nguyễn Văn Cừ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : 30m2, 100m2, 130m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 220,500VND ~ 10,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC MISS ÁO DÀI BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | MISS ÁO DÀI BUILDING
 • Tên Building: Miss Áo Dài Building
 • Vị trí : Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 400m2
 • Diện tích : 80m2, 120m2, 150m2, 250m2
 • Kết cấu : 1 trệt 13 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 420,000VND ~ 20$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC ZEN PLAZA

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | ZEN PLAZA
 • Tên Building: Zen Plaza Building
 • Vị trí : Nguyễn Trãi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : 30m2, 72m2, 250m2
 • Kết cấu : 1 trệt 13 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 441,000VND ~ 21$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0904 71 71 00

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ HOÀNG ĐAN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HOÀNG ĐAN BUILDING
 • Tên Building: Hoàng Đan Building
 • Vị trí : Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 50m2
 • Diện tích : 20m2, 30m2, 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 189,000VND ~ 9$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC GOLDEN TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | GOLDEN TOWER
 • Tên Building: Golden Tower
 • Vị trí : Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 485m2
 • Diện tích : 152, 196, 243, 278, 310m2
 • Kết cấu : 1 trệt 14 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 378,000VND ~ 18$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC ĐỖ TRẦN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | ĐỖ TRẦN BUILDING
 • Tên Building: Đỗ Trần Building
 • Vị trí : Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
 • Diện tích sàn: 183m2
 • Diện tích : 40 - 60 - 100m
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 220,500VND ~ 10,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VTP OFFICE SERVICE CENTER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VTP OFFICE SERVICE CENTER
 • Tên Building: VTP Office Service Center
 • Vị trí : Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 70m2, 71m2, 135m2
 • Kết cấu : 1 trệt 15 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SAIGON TIMES SQUARE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SAIGON TIME SQUARE BUILDING
 • Tên Building: Times Square Building
 • Vị trí : Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1500m2
 • Diện tích : từ 250m2 đến 2000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 39 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 1,050,500VND ~ 50$
PDV :147,000VND ~ 7$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SUNWAH TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SUNWAH TOWER
 • Tên Building: SunWah Tower
 • Vị trí : Nguyễn Huệ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1500m2
 • Diện tích : Từ 70m2 đến 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 714,000VND ~ 34$
PDV :126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC VIET DRAGON TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | VIET DRAGON TOWER
 • Tên Building: Viet Dragon Tower
 • Vị trí : Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích sàn: 300m2
 • Diện tích : 55m2 - 115m2 - 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 409,500VND ~ 19,5$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ CENTRAL PARK OFFICE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | CENTRAL PARK OFFICE BUILDING
 • Tên Building: Central Park Office Building
 • Vị trí : Nguyễn Du, Quận 1
 • Diện tích sàn: 380m2
 • Diện tích : Từ 70 - 250m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 278,000VND ~ 18$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC TV BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | TV BUILDING
 • Tên Building: TV Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 160m2
 • Diện tích :Từ 20 đến 155m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 315,000VND ~ 15$
PDV : 84,000VND ~ 4$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC NNC BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | NNC BUILDING
 • Tên Building: NNC Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 155m2
 • Diện tích :  58m2 - 97m2 - 155m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 294,000VND ~ 14$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ INDOCHINA PARK TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | INDOCHINA PARK TOWER
 • Tên Building: Indochina Park Tower
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 750m2
 • Diện tích : 75m2, 89m2, 105m2
 • Kết cấu : 1 trệt 23 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 231,000VND ~ 11$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC ABACUS TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | ABACUS TOWER
 • Tên Building: Abacus Tower
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 382m2
 • Diện tích : 65 - 83 - 110 - 154 - 190m2
 • Kết cấu : 1 trệt 13 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 336,000VND ~ 16$
PDV : 105,500VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC 27B OFFICE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | 27B OFFICE BUILDING
 • Tên Building: 27B Office Building
 • Vị trí : Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : Từ 100m2 đến 600m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 168,000VND ~ 8$
PDV : 52,500VND ~ 2,5$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC THANH DUNG BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | THANH DUNG BUILDING
 • Tên Building: Thanh Dung Building
 • Vị trí : Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
 • Diện tích sàn: 250m2
 • Diện tích : 35, 53, 70, 120m2
 • Kết cấu : 1 trệt 9 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ 130NCT OFFICE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | 130NCT OFFICE BUILDING
 • Tên Building: 130NCT Office Building
 • Vị trí : Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 80m2
 • Diện tích : 40, 80m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ 168NCT OFFICE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | 168NCT OFFICE BUILDING
 • Tên Building: 168NCT Office Building
 • Vị trí : Nguyễn Công Trứ, Quận 1
 • Diện tích sàn: 70m2
 • Diện tích : 70, 140m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC MELINH POINT TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | MELINH POINT TOWER
 • Tên Building: Melinh Point Tower
 • Vị trí : Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích sàn: 800m2
 • Diện tích : 50, 225, 319, 453m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 462,000VND ~ 22$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC BITEXCO FINANCIAL TOWER

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | BITEXCO FINANCIAL TOWER
 • Tên Building: Bitexco Financial Tower
 • Vị trí : Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích sàn: 1000m2
 • Diện tích : 200, 300, 500,1000, 2000, 3000
 • Kết cấu : 1 trệt 68 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 672,000VND ~ 32$
PDV : 168,000VND ~ 8$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ BẾN THÀNH TOURIST BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | BẾN THÀNH TOURIST BUILDING
 • Tên Building: Bến Thành Tourist Building
 • Vị trí : Ngô Đức Kế, Quận 1
 • Diện tích sàn: 200m2
 • Diện tích : 20, 40, 60m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ PKB OFFICE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | PKB OFFICE BUILDING
 • Tên Building: PKB Office Building
 • Vị trí : Phan Kế Bính, Quận 1
 • Diện tích sàn: 80m2
 • Diện tích : 35, 46m2
 • Kết cấu : 1 trệt 6 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HUY SƠN BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HUY SƠN BUILDING
 • Tên Building: Huy Sơn Building
 • Vị trí : Mai Thị Lựu, Quận 1
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích : 180m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 300,300VND ~ 14,3$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC SOMERSET BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SOMERSET BUILDING
 • Tên Building: Somerset Building
 • Vị trí : Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 800m2
 • Diện tích : 100, 200m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 447,300VND ~ 21,3$
PDV : 126,000VND ~ 6$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC STAR BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | STAR BUILDING
 • Tên Building: Star Building
 • Vị trí : Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 500m2
 • Diện tích : 80, 100, 160, 500m2
 • Kết cấu : 1 trệt 11 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 357,000VND ~ 17$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ SAIGONLAND BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | SAIGONLAND BUILDING
 • Tên Building: SaigonLand Building
 • Vị trí : Lý Tự Trọng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 82m2
 • Diện tích : 42m2 - 47m2 - 82m2
 • Kết cấu : 1 trệt 10 lầu
 • Tình trạng: đang cho thuê
Giá : 399,000VND ~ 19$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ VT HOUSE BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 VT HOUSE BUILDING
 • Tên Building: VT HOUSE Building
 • Vị trí : Lê Thị Riêng, Quận 1
 • Diện tích sàn: 180m2
 • Diện tích : 50m2
 • Kết cấu : 1 trệt 5 lầu
 • Tình trạng: Đã full
Giá : 273,000VND ~ 13$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 TÒA NHÀ ÁNH KIM BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | ÁNH KIM BUILDING
 • Tên Building: Ánh Kim Building
 • Vị trí : Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
 • Diện tích sàn: 60m2
 • Diện tích : 20, 40m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 210,000VND ~ 10$
PDV : 42,000VND ~ 2$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC THE LANCASTER BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | THE LANCASTER BUILDING
 • Tên Building: The Lancaster
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: hơn 1000m2
 • Diện tích : 100 -> 1000m2
 • Kết cấu : 1 trệt 22 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 525,000VND ~ 25$
PDV : 105,000VND ~ 5$
VAT : 10%

Hotline:0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC HARVEST CENTER BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | HARVEST CENTER BUILDING
 • Tên Building: Harvest Center
 • Vị trí : Lê Thánh Tôn, Quận 1
 • Diện tích sàn: 150m2
 • Diện tích : 31, 65m2
 • Kết cấu : 1 trệt 8 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 483,000VND ~ 23$
PDV : 63,000VND ~ 3$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 CAO ỐC OPERA VIEW BUILDING

CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 | OPERA VIEW BUILDING
 • Tên Building: Opera View
 • Vị trí : Lê Lợi, Quận 1
 • Diện tích sàn: 495m2
 • Diện tích : 225m2
 • Kết cấu : 1 trệt 7 lầu
 • Tình trạng: Đang cho thuê
Giá : 609,000VND ~ 29$
PDV : 147,000VND ~ 7$
VAT : 10%

Hotline: 0968446868

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 2

Tag về văn phòng quận 1 : văn phòng cho thuê quận 1cho thuê văn phòng quận 1, tìm văn phòng quận 1, văn phòng quận 1cao ốc quận 1, văn phòng cho thuê tại quận 1, cao ốc văn phòng quận 1
Công ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản LEADERREAL
Giấy phép đăng ký KD số: 0312315615 Do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 13 tháng 09 năm 2013 (cấp lần 2).
Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Trà. Email: info@leaderreal.com.vn.
Trụ sở: 10 Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện Thoại: 08 73088678
Văn phòng làm việc: 40/8 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: +848 73088678
--- Banner right 300x300 ---